Camtech Ethernet termometer och hygrometer

Språk: | Temp. skala: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer

Statistik
Plats: Utomhus | Garage
Antal mätningar:
1 615 058
Mätning startat:: 1.12.2016 14:05
Högsta temp.: 31 °C - 28.7.2019 19:23
Lägsta temp.: -1.8 °C - 6.1.2017 09:58
Tidigare vid samma tid
13. 6. 2021 °C-
12. 6. 2021 °C-
11. 6. 2021 °C-
10. 6. 2021 °C-
9. 6. 2021 °C-
Aktuell temperatur:
14.4 °C
26.5.2020 09:51
Luftfuktighet:
57.2%
Daggpunkt:
6 °C
 Idag  Temperatur: MIN: 0 °C | MED: 0 °C | MAX: 0 °C  Luftfuktighet: MIN: 0% | MED: 0% | MAX: 0% 

Dags vy

Tillämpningen är baserad på kod av bl.a. Michal Ševčík och Jari Hollstén och fungerar kort enl. följande:

Den kombinerade värme/ fukt mätaren har internt minne och kan även sända information via ethernet till internt nätverk eller som i detta fall till Internet.

Data matas via php-kod direkt in i MySql databas varifrån värdena hämtas och genererar grafisk data och dessa sidor.

Mätaren har trots ringa storlek (lite större som en tändsticksask) inbyggd webserver samt möjlighet att sända e-post (t.ex. då fastställda gränsvärden överskrids/ underskrids).

Olika protokoll som kan användas för datasändning är:

  • Web
  • XML
  • WAP
  • http GET
  • http POST (XML)
  • E-mail (SMTP)
  • SNMP (UDP)
  • MODBUS TCP
  • ASCII (TCP)
  • Spinel (TCP)

Uppföljning kan ske med AJAX direkt i webbläsaren (som här), via egen inbyggd tillämpning (också i webbläsare), i eget Windows program samt i PDA och telefon (applikationen är helt byggd med responsive design). Även Windows skrivbords-vidget levereras med produkten.

Konfiguration av mätare sker via webb-gränssnitt i webbläsaren över LAN eller över Internet.

För mera information:
Commercetech Scandinavia Ltd
Jari Hollstén
Tel: +358 400 727 007
E-post: jh@comtech.fi

TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.